Perşembe, Mart 30, 2023

Durmuş Dede

0
İstanbul - Aşiyan mezarlığı girişinde ( sahilden ) 17. ci asrın ilk yarısında Rumelihisarı'nda yaşamış ilahî cezbe sahibi bir derviştir. «Hadikatü'l-Cevami »Rumelihisarı Kayalar Mescidi...

Abdulehad Serhendi

0
Hindistan - Serhend'de Hindistan'da yetişen evliyânın büyüklerinden. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin üçüncü oğlu olan Muhammed Saîd Fârûkî'nin beşinci oğludur. "Hazret-i Vahdet" lakabıyla, kardeşleri arasında da "Hazret-i...

Serhend’deki Peygamber Kabirleri

0
Hindistan - Serhend'deki Baras kasabasında. ....

Bahşi Yahya Efendi

0
çanakkale - ezine - yaylacık köyü  Ezine Yaylacık köyünde Hacıbaba Camii yanında türbesi bulunan Bahşi Yahya Efendi, Seyyid Emir Buhari (Emir Sultan) Hazretlerinin (1368-1429) öğrencilerindendir....

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

0
İstanbul Eyüp'de ; Piyerloti'ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Son devir Osmanlı alimlerinden ve Fatih Dersiamlarından. Asıl adı Muhammed Osman'dır....

Tekirdağlı Mustafa Feyzi Efendi (k.s.)

1
İstanbul – Süleymaniye camii haziresinde, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın türbesinin hemen arkasındaki hazirede Mustafa Feyzi Efendi (ks.), 1267/1851 senesinde Tekirdağ’ın Kılıçlar Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası...

Necmüddin Kübra (k.s.)

0
türkmenistan - köhne ürgenç Hayatı Adı, Ahmed bin Ömer, künyesi Ebulcenab, lakabı girdiği her münazara ve müba­hasede üstün başarı gösterdiği için "Tammetü'l-Kübra" olarak verilmiş, daha sonra...

Bekri Mustafa Baba

0
İstanbul - Eminönü Meşhur Bekri Mustafa Baba'nın kabri Abdürrauf Samadani Hazretlerinin yanındadır. Kabir taşında şu satırlar yazılıdır: Hüvelbaki Bekrî Mustafa Baba'nın ruhu için Fatiha....

Lamekani Hüseyin Efendi (k.s.)

0
İstanbul - Kocamustafa Paşa'da Cerrahpaşa Hastanesinin içerisinde yer alan Tarihi Şahkulu Sultan camii haziresinde ......

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi

0
mısır - kahire - abbasiye kabristanı Osmanlı şeyhülislamı. 22 Haziran 1869'de Tokat'ta doğdu. Öğrenimine memleketinde başladı. On yaşında iken hafızlığı bitirdi. İslami ilimleri Züniyezade Ahmed...