Pazar, Eylül 24, 2023

Şeyh Ahmet Efendi – Kastamonu

0
Şeyh Ahmet Efendi kabri ; Kastamonu'da Şeyh Şaban Veli Türbesinde Şaban-ı Veli tekkesinin Şeyhi İbrahim Efendinin vefatı üzere 10. Şeyh olan Şeyh Ahmet Efendi, Çorumlu...

Şeyh Ahmet Efendi – Mollaköy

0
Kastamonu - Merkez - Mollaköy Kastamonu Merkeze bağlı Mollaköy’ün içindeki derenin hemen yanında, köprünün ayaklarının altında kapısında Şeyh Ahmet Efendi Türbesi yazan küçük bir...

Atabey Gazi

0
Atabey Gazi Türbesi , Kastamonu - Atabey mahallesindeki Atabey Gazi camiinin güneydoğu köşesinde Mülkiyeti Atabey gazi vakfına ait olan Cami'nin kitabesinden öğrenildiğine göre, Çobanoğulları beylerinden...

Abdürrezzak Efendi

0
Abdürrezzak Efendi Türbesi ; Kastamonu - İsfendiyar mahallesindeki Abdürrezzak Efendi camii içerisinde Abdürrezzak Efendi hakkındaki bilgiler çok azdır. Ancak türbesindeki mezarın baş şahidesinde ''intekalen merhum...

Şeyh Mehmet Efendi – Kastamonu

0
Şeyh Mehmet Efendi'nin kabri şerifi ; Kastamonu - Şeyh Şaban Veli türbesinde Şeyh Ahmet Efendinin vefatı üzerine 11. Şeyh olarak oğlu Şeyh Hafız Mehmet Efendi...

Molla Said Türbesi

0
kastmano - merkez - molla said camii Beyçelebi Mahallesi Satıkahya Sokağı'ndaki Mollasaid Camii'nin harimi dahilinde ve kıble tarafındadır. Arazi meyilli olduğundan aslında toprak zemi­ninde olmasına...

Bayraklı Dede – Kastamonu

0
kastamonu  - kastamonu kalesi Kale burcunun dibinde ve batı tarafında medfundur. Adı Mağrip­li Yunus Efendi'dir. Yunus Mürebbi diye bilinir. 927/1520 yılında Mağrip'ten Kastamonu'ya geldi. Görünüşte...

Ümitçe Sultan

0
kastamonu - ortaboğaz köyü  Kastamonu Merkez’e bağlı Ortaboğaz Köyünün mezarlığında üzerine bakımlı ve korunaklı güzel bir bina yapılmış olan evliyanın ismi Ümitçe Sultan’dır. Hakkında anlatılan...

Şeyh Osman Efendi

0
Şeyh Osman Efendi türbesi ; Kastamonu'da Şeyh Şaban Veli türbesinde Şeyh Osman Efendi , Kastamonu merkeze bağlı Dereköy'de doğmuştur. Tahsilini bitirdikten sonra mecazi aşka tutulmuş,...

Muhammed İhsan Oğuz

0
  Abdurrahman Memiş İslam Ansiklopedisi’ne yazmış olduğu makalede, Nakşibendi-Halidi şeyhi Muhammet İhsan Oğuz hakkında detaylı bilgiler verir. Buradan 1887’de Kastamonu’da doğan Oğuz’un Hattatlar diye bilinen...