keyboard_arrow_down Keşan Evliyaları

Süleyman Zati Efendi

Süleyman Zati Efendi

Bu yazı sabitlenmiştir.

edirne – keşan Anadolu velîlerinin büyüklerinden. Aslen Geliboluludur. Keşan’da ikâmet ettiğinden, Keşanlı Süleymân Zâtî diye meşhûr oldu. Zâtî mahlasıyla söylediği şiirleri pek hoştur. Doğum târihi ve yeri kesin olarak belli...