Pazar, Eylül 24, 2023

Hıdır Baba

0
Edirne - Hıdırlık tabyalarının bulunduğu yüksekçe bir manzara tepesindedir. Hıdır Baba'nın Fatih Sultan Mehmed Han'ın kumandanlarından olduğu söylendiği gibi I. Murad'ın Edirne'yi almasından evvel gelen...

Hasan Sezai Gülşeni (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . XVIII. asırda Gülşeniliğin güçlü temsilcisi ve kendi adına izafe edilen Sezaiyye kolunun piri Hasan...

Veli Dede – Edirne

0
Edirne - Lari camii karşısında Veli Dede Tekkesinde Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; '' Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden...

Fahreddin Acemi (k.s.)

0
Edirne'de - Darülhadis Cami bahçesinde , Kabri cami mihrabı önünde bulunmaktadır. Demiryolu yapılırken mezar taşları müzeye kaldırılmıştır. Osmanlı devrinin ikinci Şeyhülislamıdır. İran'da doğmuştur. Doğum tarihi...

Huysuz Baba

0
Edirne - Uzun Kaldırım caddesi , Huysuz Baba sokağın hemen başında ( Kesikbaş türbe'nin karşısında) Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Baba ; Edirne'de Uzun kaldırım...

La’li Muhammed Fenayi (k.s.)

0
Edirne - Kavaklı Tekke sokakta yer alan Hasan Sezai Tekkesinde . La'li Muhammed Efendi , aslen Kastamonulu olup , tahsilini tamamladıktan sonra Edirne'ye gelerek Gülşeni...

Ali Bin Emrullah (k.s.)

0
Edirne'de , Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan küçük kabristan'da . Osmanlı âlimlerinin en meşhûrlarından. Tefsîr, hadîs, fıkıh âlimidir. Dedesi Abdülkâdir Hâmidî, sakalına kına kullanmakla meşhûr...

Fan Fan Hasan Efendi ve Kardeşi

0
edirne - merkez - Fan Fan Çeşme Sokak ............ Kaynak ; Osmanlının İkinci Başkenti Edirne’de Tasavvuf Kültürü , Dr. Selami Şimşek , Buhara Yayınları

Hacı Mustafa Tekfurdaği

0
Hacı Mustafa Efendi, aslen Tekirdağlı olup, Edirne'de ikamet etmiştir. "Helvacı Baba" olarak da tanınan Tekfurdaği, Pir Nureddin Cerrahi (1133/ 1721)'nin halifelerindendir. Hacı Mustafa Efendi'nin...

Kız Evliya – Hatice Sultan

0
Edirne - Kırkpınar Yağlı güreş alanı yanı .Osmanlı-Rus harbinde Rusların Edirne'yi işgal sırasında, Sarayiçi'ndeki Adalet Kasrı'nın olduğu yerde Rus askerleri bizr kıza saldırarak tecavüz ederler....