Menü

keyboard_arrow_down Bursa Türbeleri

Oruç Bey

Oruç Bey

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Oruçbey caddesindeki Türbesinde Oruç Bey devlet adamı ve ünlü bir komutandır.Kara Ali’nin torunu, Kara Timurtaş Paşa’nın oğlu ve Umur Bey’in kardeşidir. Yıldırım Beyazid döneminde (1389-1403) komutanlık yapmış, Süleyman...

Üç Hanım Kızlar Türbesi

Üç Hanım Kızlar Türbesi

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Osmangazi’de Kaplıca caddesi üzerindeki Koca naip Kur’an Kursunun hemen önünde. 14. yüzyıl yapısı olduğu tahmin edilmekte olup, yaptıranı ve içinde bulunan dört sandukanın kimlere ait olduğu bilinmemektedir. daha...

Hacı İvaz Paşa

Hacı İvaz Paşa

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – İvazpaşa caddesindeki İvazpaşa sokak’da. Tokat’ın Kazova (Kazabad) nahiyesinde doğdu. Ahi Bayezid b. ivaz Hüseyin’in oğ­lu olup künyesi İmadüddin’dir. Çelebi Mehmed’in Amasya sancak beyliği zamanın­da ona intisap etti ve...

Çoban Bey

Çoban Bey

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bursa – Molla Arap mah 6. park sokak’da. Osmanlı devleti kurucularından Osman Gazi’nin oğludur. Türkmen gruplarını Bursa’ya yerleştiren ve onlara liderlik yapan bir alperendir. Çoban Bey türbesi’nin yapım kitabesi bulunmamakla...