Üsküdar Evliyaları

Üsküdar Evliyaları Karacaahmet Kabristanı Aziz Mahmut Hüdai Dergahı
Abdülfettah Bağdadi El Akri     Muhammed Nasuhi Üsküdari    Selami Ali Efendi     Şeyh Mustafa Devati     Fenai Ali Efendi    Muhammed Tevfik Bosnevi     Ahmed Raufi Üsküdari     Köstendilli Ali Efendi     Ali Behçet Efendi    Hz. Ebu Derda  (r.a.) - Makamı     İvaz Fakih     Himmet Efendi     Ata Efendi      Nalçacı Halil Efendi     Mustafa Enveri Efendi     Yusuf Nizamettin Efendi     Kartal Baba     İbrahim Hayrani     Kavsara Mustafa Baba     Saçlı Halil Efendi     Şeyh Salih Efendi     Şeyh Konyalı Mehmet Muhyiddin Efendi     Salih Efendi    Abdurrahman Gazi     Nur Baba     Asadar Baba     Mustafa Manevi Efendi     Nakkaş Baba    Seyyid Nuri Efendi    Süt Baba ve Dede Sultan     Halil Numan Dede      Kefçe Dede    Abacı Dede
Süleyman Hilmi Tunahan     Ahmed Bukai     Karacaahmet Sultan     Şeyh Hamdullah Efendi     Osman Şems Efendi     Zakirzade Abdullah Efendi     Yaman Dede     Yunus Nabi     Yakup Afvi Efendi      
Aziz Mahmud Hüdai     Cennet Mehmet Efendi    
0

Garip Dede

……. Ulu bir ağacın gölgesinde bulunan açık türbenin etrafı alçak bir duvar ve demir parmaklık ile çevrilmiştir. Şâhidesi yoktur. Toprak…

0

Garip Dede

……. Ulu bir ağacın gölgesinde bulunan açık türbenin etrafı alçak bir duvar ve demir parmaklık ile çevrilmiştir. Şâhidesi yoktur. Toprak…

Genel
0

……. Ulu bir ağacın gölgesinde bulunan açık türbenin etrafı alçak bir duvar ve demir parmaklık…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında. İnadiyeden Karacaahmet sultan dergahına giderken .

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında Tunusbağı Çeşmesi önünden, Karacaahmet Sultan Türbesi’ne giden Tunusbağı Caddesi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet Kabristanında – Karacaahmet Sultan dergahından İnadiyeye doğru giderken yol üzerinde

Genel
0

İstanbul –   Üsküdar –    Karacaahmet Kabristanında  Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin yola  doğru alt…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar –  Karacaahmet Kabristanında Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin 50 metre yakınında

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Katibim Aziz Bey sokak ile Ethemağa sokağının kesişimindeki caminin haziresinde.

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Doğancılar caddesindeki Üsküdar Mevlevihanesinde

Celvetiyye
0

İstanbul – Üsküdar – Karacaahmet kabristanında – Karacaahmet sultan dergahından inadiye ‘ye giderken .

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Aziz Mahmud Hudai camii giriş kapısının hemen karşısında Cennet Efendi’nin asıl ismi…

Genel
0

İstanbul – Üsküdar’da Feyziye Hatun camii’nin avlusu yanında ve Selânikliler Sokağı’nın sol tarafında ve iki…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Sinan Paşa camii haziresindeİstanbul’da yetişen evliyânın büyüklerinden ve seyyiddir. 1653 (H.1063) senesinde İstanbul’da…

Celvetilik
0

İstanbul – Üsküdar – Kısıklı’da Büyük Çamlıca caddesinden İBB tesislerine çıkarken solda yer alan Selami…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Emniyet sokak üzerinde …..

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde …….

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde ……

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Karacaahmet Kabristanının arkasında yer alan Nalçacı Halil camii haziresinde ……

Genel
0

İstanbul – Çamlıca tepesindeki İBB tesislerinde , Lokantanın hemen arkasında …..

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da Açık Türbe sokak üzerinde Türbe, Açıktürbe Yokuşu üzerindedir. Bu açık türbenin hemen yanında,…

Genel
0

İstanbul -Üsküdar’da doğancılar caddesi ile eski Keresteciler sokağı kesişiminde yer alan Balaban Baba Tekkesi bahçesinde…

Celvetilik
0

Fenai Ali Efendi Türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Valide-i Atik mahallesindeki Fenai Ali Efendi camii…

Celvetilik
1

Şeyh Mustafa Devati Efendi’nin türbesi ; İstanbul – Üsküdar’da Selman-ı Pak caddesinde yer alan Şeyh…

Genel
0

adres Makâm-ı evliyâdır, menbâ-ı feyz-i fütûhîdir, Edeple dâhil ol sofî, bu dergâh-ı Nasûhî’dir. Halvetiyye –…

Genel Süleyman Hilmi Tunahan
2

Karacaahmet Mezarlığında Kabri şerifi.Karacaahmet 7 bölümden oluştuğu için bulmak biraz karışık olabilir.Karacahamet^in türbesinden Dr eyüp…

Genel Abacı Dede
0

İstanbul – Üsküdar’da ; Abacı dede sokak Abacı Dede’nin, Üsküdar’ın büyük şöhret sahibi, cezbeli…

Genel Kefçe Dede
0

İstanbul – Üsküdar’da; Ahmediye caminin avlusunda caminin yanındaki mezarlıktadır. Ahmediye camii üsküdar merkezden gündoğumu caddesi…

Genel Saçlı Halil Efendi
0

İstanbul – Üsküdar’da; hayrettin çavuş sokağında (eski sansar sokak) üsküdar merkeze doğru giderken solda cadde…