Sivas Evliyaları

Kars Evliyaları
Genel Şemseddin Sivasi
0

Sivas’ta Meydan camii’nin kuzey tarafında Şehr-i Sivas içre cânâ işbudur Şeyh Şemseddin Kutb’un meşhedi Dedi…