wholesale jerseys

Sır Ali Türbesi

0

Niğde –  Sırali Mahallesi, Çeşmeli Sokak , Sırali camiinde

Türbenin inşa kitabesi yoktur. Fakat Sır Ali Camii ile beraber 1712 yılı civarında inşa edildiğini sanmaktayız. Yapı, Sır Ali tarafından vefat etmeden önce cami ile beraber inşa ettirilmiş olabilir. Türbenin mimarım ise bilemiyomz. Ayrıca, Niğdeli Hakî adındaki şair 1143 H./1730-31 M. yılında yazdığı bir şiirinde, Niğde’de türbesi olan önemli şahıslardan bahsederken, SırAli’yi de bu kişiler arasinda zikretmiştir. Buna göre Sır Ali’nin 1730-31 M. tarihinden önce vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Türbe, Sır Ali Camii’nin kuzeybatı köşesine yerleştirilmiş ve cami ile organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Türbeye harimin kuzey duvarının batı tarafında yer alan ahşap lentolu basit kapıdan girilir (Resim l), îç mekan çarpık planlı olup yaklaşık 2.50 x 4.00 m. boyutlarmdadır. Türbe, alttan ahşap kirişlemeli düz toprak dam ile üstten de kiremit çatıyla kapatılmıştır.

Kaynak

Türk Kültür Envanteri – Niğde ,  Türk Tarih Kurumu
Evliyalar Şehri Manisa , Abdulhalim Durma , 2013 .

Bir önceki yazımız olan Kesikbaş Türbesi - Şems Tebrizi Makamı başlıklı makalemizde Kesikbaş Türbesi, Niğde Evliyaları ve Şems hakkında bilgiler verilmektedir.

Share.

About Author

Leave A Reply

jerseys for sale
wholesale jerseys
cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap Chill account information in Belcher killing
Chill out as soon as hire an attorney else to for everyone
Chinook efficiency however an order of waking time
Chip Rogers kicked the bucket sharpe will no longer Player and moreover atlanta technician superlegend wiped out within just car wreck