Çarşamba, Mart 3, 2021

Hızır Çavuş

0
adres

Yatağan Dede

0
İstanbul - Eyüp - Hacı İlyas Yatağan camii

Şeyhülislam Ebusuud Efendi (k.s.)

1
  Eyüp Sultan caminin hemen yanındadır. Meydandaki havuzun Soluna düşer. Osmanlı tarihinin en önemli şeyhülislâmlarından, tefsir ve fıkıh âlimlerinden birisi olan Ebussuûd Efendi, 17...

Şeyh Abdulmecit Sivasi

0
İstanbul - Eyüp - Nişanca'daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu'l Hayr», lakabları ise...

Necip Fazıl Kısakürek

0
İstanbul - Eyüp Kabristanında . Piyerlotiye çıkan İdris köşkü yolunda Kaşgari dergahına gelmeden solda . 6 Mayıs 1980. Türk Edebiyatı Vakfı, vefatından tam üç yıl...

Hacı İsa

0
adres

Cemaleddin Uşşaki (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp - Eğrikapı da Hirami Ahmed paşa camii avlusunda .......

Ubeydullah Kaşgari (k.s.)

0
İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Orta Asya’dan neş’et eden ve özellikle Timurlular zamanında Buhara,...

Şeyh Abdulkadir Efendi

0
İstanbul - Eyüp - fahrikorutürk caddesi