Pazartesi, Mart 8, 2021

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

0
İstanbul Eyüp'de ; Piyerloti'ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat Hazretleri 1881 yılında Medine'de doğmuştur. Temiz...

Muhammed Murad Münzevi (k.s.)

1
İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi dergahında 1644 (H.1054) senesinde Buhârâ’da doğdu. Seyyid olup, nesebi şöyledir: Seyyid Muhammed...

İsa Geylani (k.s.)

0
İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari dergahında) Ubeydullah Kaşgâriden sonra İstanbul Eyüpte bulunan Kaşgârî Dergâhında imam...

Baba Haydar Semerkandi (k.s.)

0
İstanbul Eyüp Nişanca da Baba haydar caddesi üzerinde bulunan Baba Haydar camii nin hemen girişindedir. Anadolu evliyâsından Hâce Ubeydullah-i Ahrâr hazretlerinin talebelerinin yükseklerinden ve halîfelerindendir....

Abdulehad Nuri Sivasi

0
İstanbul - Eyüp - Nişanca'daki Sivasi dergahında. Abdulehad Nuri Sivasi Hazretleri Halveti şeyhlerindendir. Fazl ü irfan ile tanınmış bir velidir. Sivas'ta doğdu, İlk tahsilini orada...

Dökümcü Gül Baba

0
İstanbul - Eyüp'de Ümmi Sinan sokak ile Düğmeciler caddesinin kesiştiği yerde .....

Hasan Dede – Eyüp

0
adres

Şeyh Abdulmecit Sivasi

0
İstanbul - Eyüp - Nişanca'daki Sivasi dergahında. Halveti şeyhlerinin önde gelenlerinden olan Abdülmecid Sivasi Hazretleri, keşif ve kerameti zahir evliyadandır. Künyeleri «Ebu'l Hayr», lakabları ise...

Azizzade Şeyh Abdulbaki Sivasi (k.s.)

0
İstanbul - Eyüp Nişanca cadesinde Pir Abdulmecid Sivasi tekkesinde Abdülmecîd-i Sivâsî’nin tesbit edebildiğimiz kadarıyla biri erkek dört çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlardan biri, Abdülbâki Efendi’dir. Diğer...

Saka Baba

0
İstanbul - Eyüp'de Yusuf efendi Çiftliği sokak ile Çövenci sokağın kesiştiği yerde. ........