Eyüp Evliyaları

0

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

İstanbul Eyüp’de ; Piyerloti’ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat…

0

Medineli Hacı Osman Akfırat (k.s.)

İstanbul Eyüp’de ; Piyerloti’ye çıkan idris köşkü yokuşunda yol üzerinde Kaşgari dergahına gelmeden sağda Beykozlu Hacı Hafız Muhammed Osman Akfırat…

Eyüp Necip Fazıl Kısakürek
0

İstanbul – Eyüp Kabristanında . Piyerlotiye çıkan İdris köşkü yolunda Kaşgari dergahına gelmeden solda .…

Eyüp Şeyh Kasım Küfrevi
0

İstanbul – Eyüp Sultan kabristanında. Piyerlotiye çıkan yokuşta Kaşgari dergahına gelmeden sağ tarafta yola yakındır.…

Eyüp Şeyh Abdullah Saburi Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında . Babası Şeyh Abdulbaki Efendi’nin yanında…

Eyüp Şeyh Abdulbaki Efendi
0

İstanbul – Eyüp’de Davutağa caddesinde. Davutağa mescidinin tam karşısında. Oğlu Şeyh Abdullah Sabuni Efendi’nin yanında.…

Eyüp Saka Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Yusuf efendi Çiftliği sokak ile Çövenci sokağın kesiştiği yerde. ……..

Eyüp Ferah Baba
0

İstanbul – Eyüp’de Abdurrahman Şeref Bey caddesinde ……

Eyüp İsa Geylani
0

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari…

Eyüp Ubeydullah Kaşgari - Abdullah Kaşgari
0

İstanbul Eyüp de ; Eyüp den Piyer lotiye çıkan yokuşun sonunda Murtaza efendi camii’nin içinde(kaşgari…

Eyüp Ahmed Bin Ebul Hayr
0

İstanbul eyüp’de Nişanşa mustafa caddesi ile Davutağa caddesinin kesiştiği köşde Şeyh Murat münzevi ergahında Murat…

Eyüp Hüseyin Hilmi Işık
0

Eyüp’den pierre Lotiye giden yokuştan yukarı çıkıyoruz.Kaşgari dergahını geçtikten hemen sonra soldaki merdivenlerden yukarı çıkıyoruz.…