wholesale jerseys

Bursa Evliyaları

Bursa EvliyalarıOsmanlı Sultanları Emir Sultan Tekkesi Zeyniler İznik İnegölMudanyaDiğer
Bursa
0

Bursa – Tophane’de İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce…

Bursa
0

Bursa’da İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce de, çok…

Bursa
0

Bursa’da İsmail Hakkı Bursevi camiinde. Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa…

Bursa Abdal Mehmed
0

Bursa Cumhuriyet Caddesi yakınında, Abdâl Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağı’nın kavşağındaki Abdal Mehmet Camisinin…

Bursa
1

Bursa – Yıldırım’da Emir Sultan camiinde Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan, 1368′de Buhara’da…

Bursa Molla Fenari
0

Bursa ‘da Aydede semtinin altında yer alan Molla Fenari caminin bahçesindedir. Üftade Tekkesi ve Üçkuzular…

Bursa Akbıyık Sultan
0

Bursa – Nalbantoğlu Mahallesinde Akbıyık caddesi üzerinde . İpekçioğlu sokağının tam karşısındadır. Akbıyık Sultan ;…

Bursa Gözedeci Dede
0

Bursa’da Tahtakale mahallesinde yer alan İnebey Caddesi ile gözede sokağının kesiştiği yerde Adı Gözedeci Mehmed…

Abdal Abdal Musa Baba
0

Bursa ‘da Zeyniler caminin üst tarafında yer alan Musa Baba camiinin avlusunda Aslen Azerbeycan’ın Hoy…

Bursa Piremir Sultan
0

Bursa’da Piremir mahallesinde Piremir caminin hemen yanında. Asıl Adı Mehmed olup evlad-ı Resüldendir. Babası Seyyid…

Bursa Seyyid Nasır
0

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Seyyid Nasır caddesi üzerindeki türbesindedir. Seyyid Nasır hz’i İslamiyeti yaymak amacıyla…

Bursa Hoca Taşkın
0

Bursa – Emirsultan cami ile Yeşil Türbe’nin arasında yer alan Hoca Taşkın camiinin yanına defnedilmiştir.…

Bursa Üçkuzular Türbesi
0

Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Üftade Tekkesi ile Molla Fenari camii arasında kalan Üçkuzular caminin bahçesinde…

Bursa Mecnun Dede
0

Bursa ‘da Ulucami yakınında Tahtakaleye çıkarken Mecnun dede camiinde Mecnun dede 40 Abdal dan birisidir.…

Bursa Tezveren Sultan
0

Bursa’da Tezveren sokakta türbesi vardır. Pınarbaşı caddesinden Molla Fenari yada Somuncu baba fırnına çıkarken Tezveren…

Bursa Molla Hüsrev
0

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında.…

Bursa Molla Hayali
0

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin Kabristana bakan köşesinde Asıl adı Ahmed…

Bursa Abdüllatif Kudsi
0

Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zeyniler camiinin bir arka sokağında yer alan Eskiden…

Abdal Abdal Murad
1

Bursa’da Alacahırka Semtinde Abdal Murad caminin bahçesinde. Aslen Buharalıdır, doğum tarihi bilinmemektedir. Bursa’nın fethinden evvel…

Bursa Kutup İbrahim Efendi
0

Bursa’da – Üftade camii önündeki kabristanda Şeyh Mehmet Üftade hazretlerinin torunudur. Üftade dergahında; Üftade hazretlerinden…

Bursa Süleyman Çelebi
0

Bursa – Çekirge yolu üzerinde Meşhûr Türkçe “Mevlid” kasidesinin yazarı. Bursa’da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi’nin…

Bursa Eşrefoğlu Rumi 4
0

Bursa – İznik’de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup…

Bursa Davud Kayseri 1
0

Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr…

Bursa
0

Bursa’nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy…

Bursa Acem Reis
0

Bursa – Osmangazi’deki Acem Reis camii avlusunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından olan Acem Reis’in…

Bursa Açıkbaş Mahmud Efendi1
0

Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. XVII. yüzyılda yaşamıştır ve Bursa’daki Nakşibend-i Atik dergahının…

Bursa
0

Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde medfun . Ne yazıkki Kabir taşı yok.…

Bursa
0

Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde Başçı İbrahim Efendi , aslen başçılık mesleğini…

Bursa Çekirge Sultan 4
0

Bursa – Osmangazi’deki Murad Hüdavendigar külliyesinde. Sultan Murad Hüdavendigar’ın türbe kapısı önünde. Bursa Kütüğüne verdiği…

Bursa Çoban Bey
0

Bursa – Molla Arap mah 6. park sokak’da. Osmanlı devleti kurucularından Osman Gazi’nin oğludur. Türkmen…

Bursa Eskici Mehmed Dede 1
0

Bursa – Osmangazi’de 1. nazım sokak’da. Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci…

Bursa Hüsameddin Bursevi 4
0

Bursa – Yıldırım’daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi’nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir.…

Bursa İvaz Paşa 1
0

Bursa – İvazpaşa caddesindeki İvazpaşa sokak’da. Tokat’ın Kazova (Kazabad) nahiyesinde doğdu. Ahi Bayezid b. ivaz…

Bursa Köpüklü Dede
0

Bursa – Osmangazi’de ‘. Kavaklı caddesi ile Yalın sokağın kesişiminde. Halk arasında Köpüklü sultan, Köpüklü…

Bursa Molla Ayas
0

Bursa – Yıldırım’daki Molla Arap cami’nin hemen karşısındaki Molla Arap kur’an kursu bahçesinde. Asıl adı…

Bursa
0

Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. Açıkbaş Mahmud Efendi’nin hemen yanında Açıkbaş Mahmud Efendi’nin…

Bursa
0

Bursa – Yıldırım’daki Karamazak sokak’da marketin hemen yanında Aşık Yunus (ö. 1438-9) , bilinen Yunus…

Bursa Aşık Yunus
0

Bursa – Yıldırım’daki Karamazak sokak’da marketin hemen yanında Aşık Yunus türbesindeki 1. kabir Aşıkların tercümanı…

Bursa Okcu Baba türbesi
0

Bursa – Cemal Nadir caddesi üzerindeki Balıbey Han sosyal tesisleri yanında Okçu Baba’nın kim olduğu…

Bursa Murad Hüdavendigar 9
0

Bursa – Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Murad Hüdavendigar Türbesi ; Sultan I. Murad…

Bursa Eşref Baba
0

Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa’yı geçtikten sonra 100 metre…

Bursa Mevlana Taceddin İbrahim 1
0

Bursa – İznik’de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla…

Bursa alaeddin Ali Esved 2
0

Bursa İznik’de Eşrefoğlu Rumi camii’nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin…

Bursa Şeyh Kutbuddin izniki 3
0

Bursa – İznik’de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. ” Kutbuddin İzniki”…

Bursa
0

Arap Dede Türbesi ; Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerindeki Güzelkız sokağında ……….

Bursa
0

Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerinde Yıldırım Bayezid döneminde Buhara’dan Bursa’ya gelerek 14. yüzyıl sonlarında…

Bursa
0

Bursa – Gökdere Bulvarı ile İncirlik caddesinin kesişiminde Asıl adı Göbekçi İzzet Baba olup, halk…

Bursa
0

Bursa – Molla Gürani mahallesindeki Güranlı Camii yanında Halk arasında Güranlı türbesi olarak bilenen yapıda…

Bursa
0

Bursa -Alancık caddesi üzerinde Tramvay son durağının yanında …….

Bursa
0

Bursa – Oruçbey caddesindeki Türbesinde Oruç Bey devlet adamı ve ünlü bir komutandır.Kara Ali’nin torunu,…

Bursa
0

Bursa – Namazgah camii yanında Emir Sultan Hazretlerinin hadimleriden (hizmetkar) olan Sufi Mehmet Efendi ,…

Bursa
0

Bursa – Kestel’deki Vani Mehmet Efendi camii içerisinde Vani Mehmet Efendi , IV. Mehmet zamanında…

Bursa
0

Bursa – Pınarbaşı Kabristanının giriş kapısının karşısındaki Mevlevihane kabristanında …….

jerseys for sale cheap jerseys wholesale cheap jerseys cheap jerseys for sale cheap jerseys online wholesale jerseys wholesale NFL jerseys