wholesale jerseys

Bursa Evliyaları

Bursa  EvliyalarıOsmanlı   Sultanları Emir Sultan Tekkesi Zeyniler İznik İnegölMudanyaDiğer
    Bursa
    0

    Bursa – Tophane’de İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce…

    Bursa
    0

    Bursa’da İstiklal savaşı şehidliğinde Osman Gazi 1324 yılında. Bursa’yı alamadan ölmüştü. Ölmeden önce de, çok…

    Bursa
    0

    Bursa’da İsmail Hakkı Bursevi camiinde. Anadolu’da yetişen büyük velîlerden. Babası Mustafa Efendi, aslen İstanbulludur. Mustafa…

    Bursa Abdal Mehmed
    0

    Bursa Cumhuriyet Caddesi yakınında, Abdâl Caddesi, Tahıl Caddesi ve Gül Sokağı’nın kavşağındaki Abdal Mehmet Camisinin…

    Bursa
    1

    Bursa – Yıldırım’da Emir Sultan camiinde Asıl adı Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan, 1368′de Buhara’da…

    Bursa Molla Fenari
    0

    Bursa ‘da Aydede semtinin altında yer alan Molla Fenari caminin bahçesindedir. Üftade Tekkesi ve Üçkuzular…

    Bursa Akbıyık Sultan
    0

    Bursa – Nalbantoğlu Mahallesinde Akbıyık caddesi üzerinde . İpekçioğlu sokağının tam karşısındadır. Akbıyık Sultan ;…

    Bursa Gözedeci Dede
    0

    Bursa’da Tahtakale mahallesinde yer alan İnebey Caddesi ile gözede sokağının kesiştiği yerde Adı Gözedeci Mehmed…

    Abdal Abdal Musa Baba
    0

    Bursa ‘da Zeyniler caminin üst tarafında yer alan Musa Baba camiinin avlusunda Aslen Azerbeycan’ın Hoy…

    Bursa Piremir Sultan
    0

    Bursa’da Piremir mahallesinde Piremir caminin hemen yanında. Asıl Adı Mehmed olup evlad-ı Resüldendir. Babası Seyyid…

    Bursa Seyyid Nasır
    0

    Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Seyyid Nasır caddesi üzerindeki türbesindedir. Seyyid Nasır hz’i İslamiyeti yaymak amacıyla…

    Bursa Hoca Taşkın
    0

    Bursa – Emirsultan cami ile Yeşil Türbe’nin arasında yer alan Hoca Taşkın camiinin yanına defnedilmiştir.…

    Bursa Üçkuzular Türbesi
    0

    Bursa’da Molla Fenari mahallesinde Üftade Tekkesi ile Molla Fenari camii arasında kalan Üçkuzular caminin bahçesinde…

    Bursa Mecnun Dede
    0

    Bursa ‘da Ulucami yakınında Tahtakaleye çıkarken Mecnun dede camiinde Mecnun dede 40 Abdal dan birisidir.…

    Bursa Tezveren Sultan
    0

    Bursa’da Tezveren sokakta türbesi vardır. Pınarbaşı caddesinden Molla Fenari yada Somuncu baba fırnına çıkarken Tezveren…

    Bursa Molla Hüsrev
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin hemen yanında yer alan Zeyniler kabristanında.…

    Bursa Molla Hayali
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zayniler camiinin Kabristana bakan köşesinde Asıl adı Ahmed…

    Bursa Abdüllatif Kudsi
    0

    Bursa – Emirsultan camii’nin çok yakınında bulunan Zeyniler camiinin bir arka sokağında yer alan Eskiden…

    Abdal Abdal Murad
    1

    Bursa’da Alacahırka Semtinde Abdal Murad caminin bahçesinde. Aslen Buharalıdır, doğum tarihi bilinmemektedir. Bursa’nın fethinden evvel…

    Bursa Kutup İbrahim Efendi
    0

    Bursa’da – Üftade camii önündeki kabristanda Şeyh Mehmet Üftade hazretlerinin torunudur. Üftade dergahında; Üftade hazretlerinden…

    Bursa Süleyman Çelebi
    0

    Bursa – Çekirge yolu üzerinde Meşhûr Türkçe “Mevlid” kasidesinin yazarı. Bursa’da doğdu. Kaynaklarda Süleymân Çelebi’nin…

    Bursa Eşrefoğlu Rumi 4
    0

    Bursa – İznik’de Eşrefoğlu Rumi camiinde Anadolu’da yaşayan büyük velilerden , şair. İsmi Abdullah olup…

    Bursa Davud Kayseri 1
    0

    Bursa – İznik de Eşrefoğlu Rumi camii yakınındaki Ahiveyn sultan sokağında. Tasavvuf, hadîs ve tefsîr…

    Bursa
    0

    Bursa’nın Gürsu İlçesi Babasultan Köyünde Bursa’nın fethine katılan, Orhan Gâzî devri Osmanlı evliyâsından. İran’da Hoy…

    Bursa Acem Reis
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Acem Reis camii avlusunda Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocalarından olan Acem Reis’in…

    Bursa Açıkbaş Mahmud Efendi1
    0

    Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. XVII. yüzyılda yaşamıştır ve Bursa’daki Nakşibend-i Atik dergahının…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde medfun . Ne yazıkki Kabir taşı yok.…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Başcı İbrahim Efendi camii haziresinde Başçı İbrahim Efendi , aslen başçılık mesleğini…

    Bursa Çekirge Sultan 4
    0

    Bursa – Osmangazi’deki Murad Hüdavendigar külliyesinde. Sultan Murad Hüdavendigar’ın türbe kapısı önünde. Bursa Kütüğüne verdiği…

    Bursa Çoban Bey
    0

    Bursa – Molla Arap mah 6. park sokak’da. Osmanlı devleti kurucularından Osman Gazi’nin oğludur. Türkmen…

    Bursa Eskici Mehmed Dede 1
    0

    Bursa – Osmangazi’de 1. nazım sokak’da. Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonunda ve on yedinci…

    Bursa Hüsameddin Bursevi 4
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Hüsameddin Tekke camiinde. Hüsameddin Bursevi, Hacı Halil efendi’nin oğludur. Doğum tarihi bilinmemektedir.…

    Bursa İvaz Paşa 1
    0

    Bursa – İvazpaşa caddesindeki İvazpaşa sokak’da. Tokat’ın Kazova (Kazabad) nahiyesinde doğdu. Ahi Bayezid b. ivaz…

    Bursa Köpüklü Dede
    0

    Bursa – Osmangazi’de ‘. Kavaklı caddesi ile Yalın sokağın kesişiminde. Halk arasında Köpüklü sultan, Köpüklü…

    Bursa Molla Ayas
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Molla Arap cami’nin hemen karşısındaki Molla Arap kur’an kursu bahçesinde. Asıl adı…

    Bursa
    0

    Bursa – Osmangazi’de Daya Hatun camii haziresinde. Açıkbaş Mahmud Efendi’nin hemen yanında Açıkbaş Mahmud Efendi’nin…

    Bursa
    0

    Bursa – Yıldırım’daki Karamazak sokak’da marketin hemen yanında Aşık Yunus (ö. 1438-9) , bilinen Yunus…

    Bursa Okcu Baba türbesi
    0

    Bursa – Cemal Nadir caddesi üzerindeki Balıbey Han sosyal tesisleri yanında Okçu Baba’nın kim olduğu…

    Bursa Murad Hüdavendigar 9
    0

    Bursa – Çekirge semtindeki 1. Murad Hüdavendigar Külliyesinde. Murad Hüdavendigar Türbesi ; Sultan I. Murad…

    Bursa Eşref Baba
    0

    Bursa – İznik’de Lefke kapısı dışındaki Şehir kabristanında Çandarlı Hayreddin Paşa’yı geçtikten sonra 100 metre…

    Bursa Mevlana Taceddin İbrahim 1
    0

    Bursa – İznik’de Eşrefoğlu rumi camii haziresinde Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla…

    Bursa alaeddin Ali Esved 2
    0

    Bursa İznik’de Eşrefoğlu Rumi camii’nin 300 metre ilerisinde Alaaddin Misri sokağında. Sultan Murad Hüdavendigar devrinin…

    Bursa Şeyh Kutbuddin izniki 3
    0

    Bursa – İznik’de Şeyh Kutbuddin İzniki camiinde İsmi şerifleri Muhammed bin Muhammeddir. ” Kutbuddin İzniki”…

    Bursa
    0

    Arap Dede Türbesi ; Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerindeki Güzelkız sokağında ……….

    Bursa
    0

    Bursa – Kemal Bengü caddesi üzerinde Yıldırım Bayezid döneminde Buhara’dan Bursa’ya gelerek 14. yüzyıl sonlarında…

    Bursa
    0

    Bursa – Gökdere Bulvarı ile İncirlik caddesinin kesişiminde Asıl adı Göbekçi İzzet Baba olup, halk…

    Bursa
    0

    Bursa – Molla Gürani mahallesindeki Güranlı Camii yanında Halk arasında Güranlı türbesi olarak bilenen yapıda…

    Bursa
    0

    Bursa -Alancık caddesi üzerinde Tramvay son durağının yanında …….

    Bursa
    0

    Bursa – Oruçbey caddesindeki Türbesinde Oruç Bey devlet adamı ve ünlü bir komutandır.Kara Ali’nin torunu,…

    Bursa
    0

    Bursa – Namazgah camii yanında Emir Sultan Hazretlerinin hadimleriden (hizmetkar) olan Sufi Mehmet Efendi ,…

    Bursa
    0

    Bursa – Kestel’deki Vani Mehmet Efendi camii içerisinde Vani Mehmet Efendi , IV. Mehmet zamanında…

    Bursa
    0

    Bursa – Pınarbaşı Kabristanının giriş kapısının karşısındaki Mevlevihane kabristanında …….

    jerseys for sale
    wholesale jerseys
    cheap jerseys Broncos jerseys cheap Viking jerseys cheap Is always Hillary veteran
    Is deserving of put on national football league lineup
    Is it possible you think Tony Romo engaging that will houston Redskins
    Is it questionnaire